Myanmar Buddha Dhamma Mp3 Free Download Mp3

🌷🌷🌷ပဌာန္းပါဠိေတာ္၊ ဓါရဏပရိတ္ေတာ္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ🌹🌹🌹

Source: YouTube ~ By: Dhamma Channel

စိတ္၏ထြက္ေပါက္မ်ား

Source: YouTube ~ By: Dhamma Channel

Pathana Pali Chant ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

Source: YouTube ~ By: ဖိုး ေဂၚရခါး

ပရိတ္္္ႀကီး(၁၁)သုတ္ ႏွင့္ အမွ်ေဝဆုေတာင္းဂါထါ - မင္းကြန္းတိပိဋက ဆရာေတာ္

Source: YouTube ~ By: Dhamma Dana

TIDAGU SARYADAW 3

Source: YouTube ~ By: ajay khanal

The Chant of Metta - Myanmar

Source: YouTube ~ By: Aung Khaing Phyo

Sayardaw speach to Buddha Pa-tan Ta-yar-daws(9)

Source: YouTube ~ By: Ko Mgthein

လူလား ေခြးလား - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ

Source: YouTube ~ By: Dhamma Channel

Mingun Sayadaw Dithapharana Metta - Dhamma Song

Source: YouTube ~ By: Dhammaransi.net Dhamma

U Thu Mingala (ဦးသုမဂၤလ-ကုသိုလ္စိတ္နဲ႔ ဘဝျပင္ၾကစို႔ တရားေတာ္)

Source: YouTube ~ By: Myanmar Dhamma